call us now! +8615978832153
[email protected]
Shanghai, China.

МОНГОЛ ОРНЫ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН …

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ. Монгол орны байгаль орчны төлөв байдлын тайлан. Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит. Хууль тогтоомж, тогтоол ...

Get Quote

ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ШИНЖИЛГЭЭ 2021

нийгмийн хамгааллын бодлогод зориулсан ДНБ-ний 1%-тай тэнцэх хэмжээний хөрөнгө оруулалтын ДНБ-д үзүүлэх үржүүлэгч нөлөө 0.7-1.9 байж болохыг найман орны судалгаа харуулж байна.

Get Quote

УУЛ УУРХАЙГААС ҮҮДСЭН ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨН, …

9. Дүн шинжилгээ: Шилжилт хөдөлгөөний үр нөлөө 34 9.1. Эерэг үр нөлөө 34 9.2. Орон нутаг дахь нийгмийн үйлчилгээнд бүртгэлгүй шилжин суурьшигчдын үзүүлж буй нөлөө 35 9.3. Гэр бүл тусдаа амьдрах 35

Get Quote

Монгол улсад аялал жуулчлалын салбарт ковид-19 цар …

Эдийн засгийн үзүүлэлтээс гадна аялал жуулчлалын нийгэм, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөө, нэг зочинд ногдох өртөг, оршин суух хугацаа зэрэг үзүүлэлтүүдийг багтаасан гүйцэтгэлийн шалгуур ...

Get Quote

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь хог хаягдлаас хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, хог хаягдлыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулж,

Get Quote

Антропоцентризм гэж юу вэ? Тодорхойлолт, үндэс, байгаль орчинд үзүүлэх …

Тодорхойлолт, үндэс, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөө. Антропоцентризм гэдэг нь хүн бол дэлхий дээрх хамгийн чухал буюу төв биетүүд гэсэн санаа юм. Англи хэл дээрх үг нь эртний Грекийн хоёр ...

Get Quote

Биологийн олон янз байдал

Боловсролын кампанит ажил, олон нийтийн оролцооны хөтөлбөр, байгаль орчны санаачлагууд нь биологийн олон янз байдлын ашиг тус, тэдний үйл ажиллагааны экосистемд үзүүлэх нөлөө, биологийн ...

Get Quote

ГАН ЦӨЛЖИЛТӨД НОЦТОЙ НЭРВЭГДЭЖ БУЙ ОРНУУДЫН …

ГАН ЦӨЛЖИЛТӨД НОЦТОЙ НЭРВЭГДЭЖ БУЙ ОРНУУДЫН БОЛОН ЯЛАНГУЯА АФРИКИЙН ЦӨЛЖИЛТТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ НЭГДСЭН ҮНДЭСТНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН КОНВЕНЦ /Төр ... БАЙГАЛЬ ОРЧИНД ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨГ ОНЦГОЙ АНХААРЧ ...

Get Quote

Орон нутагтай хамтран ажиллах загвар гэрээ

"Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ" гэж Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 3.1.6 дугаар зүйлд"Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ" гэж тодорхойлсныг хэлнэ.

Get Quote

Байгаль орчны менежментийн хөтөлбөр БОМХ

Байгаль орчны н л ллийн нэлгээ ( БОН ): Төлөвлөж буй төслийн байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг тодорхойлж, хувилбруудад үнэлгээ өгөх; нөлөөллийг бууруулах,

Get Quote

Уур амьсгалын өөрчлөлт ба усны нөөц

Өнөө цагийн дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлт байгаль дахь усны эргэлт, усны горим, нөөцөд үлэмж нөлөө үзүүлж, усны нөөцийн тоо хэмжээ өөрчлөгдөн, орон зай цаг хугацааны хуваарилалт алдагдаж ...

Get Quote

ХАМГААЛАЛТЫН ОЙН ЗУРВАС БАЙГУУЛАХ АРГА …

харин түүний байгаль орчинд үзүүлэх эерэг нөлөөллийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр хийгддэгээрээ ойжуулалтын ажлаас ялгарна. 1.2 Ойн зурвасын төлөвлөлт ба хамгаалах нөлөөлөл

Get Quote

Монгол Улсын Химийн хорт болон аюултай бодисын …

6.1.13.байгаль орчинд онцгой хор хөнөөл учруулж болзошгүй нөлөө бүхий химийн хорт болон аюултай бодис импортлох, худалдах эрх олгох. /Энэ заалтыг 2008 оны 1 дүгээр сарын 03-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

Get Quote

Метан гэж юу вэ, яагаад анхаарах ёстой вэ?

Байгаль орчинд үзүүлэх нөлөө. Метан зэрэг хүлэмжийн хий нь дэлхийн агаар мандалд үлдэж, нарны гэрлийг нэвтрүүлэх боловч дулааныг барьдаг.

Get Quote

"2014 онд нийслэлд устгах шаардлагатай 121 тн хатуу, …

Шведийн Байгаль хамгаалах агентлагийн санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн хэрэгжүүлж буй "Байгаль орчны засаглал" хөтөлбөрийн хүрээнд "Уул уурхайн үйл ажиллагаан дахь химийн хорт болон аюултай ...

Get Quote

Хүний хөгжлийн эх дэлхийд үзүүлж буй дарамт, сөрөг …

Улаанбаатар, 2021 оны 1-р сарын 19 – НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр (НҮБХХ)-ийн "2020 оны Хүний Хөгжлийн Илтгэл"-д Ковид-19 цар тахал нь хүн төрөлхтөнтэй тулгарч буй хамгийн сүүлийн үеийн хямрал боловч бид байгаль дэлхийтэйгээ ...

Get Quote

090. Уул уурхайн үйлдвэрлэлээс хүрээлэн буй орчинд …

Хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх уул уурхайн үйлдвэрийн нөлөө. Уул уурхайн үйлдвэр хүрээлэн буй орчинд хүчтэй, олон талын нөлөө үзүүлдэг үйлдвэрийн тоонд ордог. Ашигт малтмал олборлотонд газар ...

Get Quote

ХҮҮХДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДЭД АГААРЫН БОХИРДЛЫН …

хүүхдийн эрүүл мэндэд үзүүлэх богино болон урт хугацааны нөлөө асар их байна. Иймээс ч Монгол дах НҮБ-ын Хүүхдийн сан үйл ажиллагааныхаа тэргүүлэх чиглэлд хүрээлэн буй орчны

Get Quote

Оршил Цөлжилт нь 21 р зуунд хүнтөрөлхтний өмнө …

дэлхий дахины уур амьсгалын өөрчлөлт, дулааралтаас хамааран ган гачиг тохиолдох нь олшрохын зэрэгцээ хүний байгаль орчинд үзүүлж буй хэт дарамт их болсоноор цөлжилтийн аюул нүүрлэх боллоо.

Get Quote

Ган Байгаль Орчны Нөлөөлөл

Ган гачгийн шалтгаан. Ган нь хур борооны дутагдал, халуунд илүүдэл гэх мэт цаг агаарын нөхцөл байдлаас үүдэлтэй байж болно. Усны хэрэгцээг нэмэгдүүлэх, усны …

Get Quote

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн толь бичиг: Уур …

Тэдний уламжлалт амьдралын хэв маяг нь байгаль орчинд үзүүлэх нөлөө багатай төдийгүй мэдрэмжтэй ханддагийн зэрэгцээ өөрийгөө тэтгэх экосистемийг бий …

Get Quote

Бэлчээрийг зохистой ашиглах

Бэлчээр нутгийн доройтол, онгон байгаль, зэрлэг амьтдын орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах. Түүхий ноолуурыг бараг бүхэлдээ Төв Азийн бэлчээр нутгаас худалдаанд бэлтгэн нийлүүлдэг.

Get Quote

Хавсралт 6a: Нийгэм ба байгаль орчинд …

Нийгэм ба байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн хурдавчилсан дүн шинжилгээний (sesp) тайланг бүрдүүлсэн уг маягтыг бүрэн дүүрэн бөглөөд Төслийн баримт …

Get Quote

Хүн амын хурдацтай өсөлт ямар ирээдүйг бүтээх …

Зөвхөн тэтгэвэр, тэтгэмжээс гадна хүн амын өсөлтийн хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх нөлөө, цар тахлын дараах ажиллах хүчний хомсдол, нийгмийн халамжийн салбарт сайн туршлага хэрэгжүүлж буй ...

Get Quote

Байгалийн нөөцийн ач холбогдол: таны мэдэх ёстой бүх зүйл

Хүний байгаль орчинд үзүүлэх нөлөө Хүн төрөлхтөн манай гарагийн байгалийн баялагт ихээхэн нөлөө үзүүлсэн. Хүний байгалийн нөөцөд үзүүлж буй байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн заримыг ...

Get Quote

(SEPA EGP)

нь Байгаль Орчинд Нөлөөлөх Байдлын Үнэлгээ (БОНБҮ)-ний тогтолцоо бөгөөд үүгээр дамжуулан байгаль орчныг хамгаалах бодлогыг хэрэгжүүлж байна. БОНБҮ-ний …

Get Quote

Байгаль орчинд үзүүлэх нөлөө: тэдгээр нь юу вэ, төрөл, үр …

Үүнтэй холбоотой бүх зүйлийг бид ийм байдлаар шийдвэрлэх гэж байна байгаль орчинд үзүүлэх нөлөө. Хэрэв та байгаль орчинд ямар нөлөөтэй, аль нь эерэг, …

Get Quote

Баримт бичиг | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам

Байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний дүгнэлт; Бусад. Оюуны өмчийн мэдээлэл; Бусад мэдээлэл; Шилэн данс. Шилэн данс. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын шилэн данс

Get Quote

Хуурай газрын экосистем

Газрын экосистемийн байгаль орчинд үзүүлэх нөлөө. Ус багатай (усан орчинтой харьцуулахад) мөн үүнээс болж ус ямар чухал болохыг хязгаарлах хүчин зүйл болдог.

Get Quote

Байгаль орчинд үзүүлэх нөлөө, төрөл, шалтгаан, үр дагавар …

Байгаль орчны нөлөөлөл гэдэг нь бохирдол, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа, шинжлэх ухааны ололт амжилт, тэр ч байтугай байгалийн гамшиг гэх мэт олон шалтгааны улмаас хүрээлэн буй орчинд гарах бүх өөрчлөлт юм. Хүний үйлдэл бүр ямар нэгэн зүйлд үргэлж нөлөөлдөг бөгөөд …

Get Quote

Холхивчийн шийдлийн иж бүрэн гарын авлага

Металлурги, ган гулсмал машин, тоног төхөөрөмж эсвэл уул уурхай, ашигт малтмалын боловсруулалт болон бусад машин механизмууд нь холхивч хэрэглэх ажлын нөхцөлд илүү их нөлөө үзүүлэх ...

Get Quote

(PDF) БЭЛЧЭЭРИЙН УРГАМАЛД ХӨНӨӨЛ УЧРУУЛЖ БУЙ …

орчинд сөрөг нөлөө ... ургамалд үзүүлэх ... мэрэгчидтэй байгаль орчинд халгүй аргаар тэмцэх зөвлөмж ...

Get Quote

064. Аж үйлдвэрийн орчинд үзүүлэх нөлөөлөл — Монгол

Аж үйлдвэрийн орчинд үзүүлэх нөлөөлөл. Орчин үед хүрээлэн буй орчны төлөв байдалд аж ахуйн үйл ажиллагаа, ялангуяа аж үйлдвэр их нөлөө үзүүлдэг болжээ.

Get Quote